Banner

Welkom op de site van onze gemeente.

De gemeente telt momenteel ongeveer 130 leden en behoort tot de Classis Hoogeveen en de Particuliere Synode van het Noorden.

De samenkomsten worden gehouden op zondagen om 9.30 uur en 14.30 uur


Maatregelen tegen Corona

Afgelopen maandag (23-03-2020) zijn er opnieuw aangescherpte maatregelen vanuit de overheid bekendgemaakt, om verspreiding van het Corona-virus (COVID-19) zoveel mogelijk te voorkomen. Naar aanleiding van deze aanscherping willen we u, als kerkenraad, ook opnieuw op de hoogte brengen van onze besluiten en adviezen.

 1. De kerkdiensten zullen doorgaan, waarbij we echter de volgende adviezen willen delen:
  a. Indien u beschikt over een goed werkende digitale verbinding adviseren we u met klem om thuis mee te luisteren met de diensten!
  b. Mocht u dringende nood of behoefte voelen om tijdens een kerkdienst aanwezig te willen zijn, dan kunt u met de aanwezige kerkenraadsleden, predikant en organist samenkomen in ons kerkgebouw (kerkdiensten zijn toegestaan met maximaal 30 personen). Echter, om te voorkomen dat er teveel gemeenteleden samenkomen willen we dit aantal graag beperken tot maximaal 15-20 gemeenteleden, naast de eerder genoemde aanwezigen.
  c. Wellicht ten overvloede, wijzen we dan nog op de noodzakelijke afstand tussen leden van verschillende gezinnen (regel is: 150 cm afstand). Om deze afstand te kunnen waarborgen zullen de kerkbanken om-en-om gebruikt worden. De banken die leeg moeten blijven zullen worden voorzien van een teken.
 2. De kinderoppas zal niet doorgaan.
 3. De diensten zijn te volgen via het inloggedeelte van de website van de kerk. Mocht u geen internet of mogelijkheid hebben om mee te luisteren, neemt u dan contact op met één van de diakenen.
 4. Ieder die klachten als neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts heeft wordt in ieder geval dringend verzocht om thuis te blijven. Hetzelfde geldt voor gemeenteleden met een kwetsbare gezondheid of leden die zich in een risicogroep bevinden.
 5. De bevestiging van een nieuwe diaken zal uitgesteld worden. Hetzelfde geldt voor de geplande belijdenisdienst op zondag 31 mei (1 e Pinksterdag, middagdienst). Nieuwe data zullen D.V. meegedeeld worden.
 6. Pastoraat zal zoveel mogelijk telefonisch worden verleend. Graag na onderling contact vooraf.
 7. Vooralsnog blijven bovenstaande besluiten vanaf heden van kracht. Bij wijziging van de besluiten zullen we u weer schriftelijk (via e-mail of brievenbus) informeren.
 8. Als laatste (praktische) punt willen we u wijzen op de mogelijkheid om geld over te maken als vervanging voor de nu missende collecten.

Voor alle genoemde data en voornemens geldt: Deo Volente; zo de Heere wil en wij leven.
“Vertrouw op den Heere met uw ganse hart, en steun op uw verstand niet. Ken Hem in al uw wegen, en Hij zal uw paden recht maken.” Spreuken 3: 5 en 6.

Mocht u naar aanleiding van deze brief of de maatregelen nog vragen hebben, dan kunt u zich richten tot uw wijkouderling of onze predikant, ds. Cornet.